free hit counter
Duurzame paling

 

Duurzame paling

De Stichting DUPAN is een initiatief van het Nederlandse bedrijfsleven dupan (palingvissers, kwekers, verwerkers en handelaren), die actie onderneemt om de palingstand te verbeteren.  Met ingezameld geld via het duurzaamheidslogo op de verpakking van de gerookte palingfilet worden projecten ondernomen, die de trek van de Europese palingen verbeteren van de zoete rivieren en meren in Nederland naar de zoutwater paaigronden in de Sargasso zee en weer terug. 

Mooijer-Volendam B.V en de bekende rokerij Lou Snoek Volendam BV doen als verwerkers en handelaren van deze delicatesse natuurlijk ook hieraan mee. De projecten staan kort omschreven in de PalingWIJZER en kunnen ook worden teruggevonden op de website www.dupan.nl

Glasaal Volendam

Mooijer-Volendam BV heeft in 2003 de welbekende rokerij Lou Snoek BV te Volendam overgenomen, waarin onder andere de heerlijke Europese paling wordt gerookt. Inmiddels is de grondstof hiervoor door veranderde voedselveiligheidsnormen en vooral ook door bedreiging van het voortbestaan van de wilde Europese paling overgegaan naar kweekpaling. De start van het opgroeien van deze lekkernij begint met de vangst van de jonge glasaal, die ieder seizoen weer de Europese rivieren inzwemt om daar verder te groeien tot rijpe (schier) alen. Dit geeft toch enige druk op de ecologie van deze prachtige diersoort. Wat zou er mooier zijn als de wilde paling helemaal met rust kon worden gelaten door de hele levenscyclus van de paling onder gecontroleerde condities te beheersen?

Glasaal BV heeft deze immense uitdaging op zich genomen door een poging te wagen de hele reproductie van de Europese paling vanuit kweekcondities tot aan het stadium van de glasaal in Volendam te laten plaatsvinden. Mooijer-Volendam BV ondersteunt van harte het initiatief van Glasaal BV om dit te verwezenlijken. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: www.volendamglasaal.com